การพัฒนาแผ่นเจลซิลิโคนที่ผสมน้ำผึ้ง และน้ำมันมะกอกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบริเวณการเกิดคีลอยด์ และแผลเป็นแบบนูน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธินินท์ธาดา ยศรัตนธนันท์, จิรภิญญา สายคำอิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การพัฒนาแผ่นเจลซิลิโคนที่ผสมน้ำผึ้ง และน้ำมันมะกอกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบริเวณการเกิดคีลอยด์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดซิลิโคน น้ำผึ้ง และน้ำมันมะกอก ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของแผ่นเจลซิลิโคน และศึกษาคุณสมบัติบางประการของแผ่นเจลซิลิโคนที่ผสมน้ำผึ้ง และน้ำมันมะกอก โดยทำการผสมซิลิโคน, เจลาติน, กลีเซอรีน และน้ำ ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง พบว่าชนิดของซิลิโคนที่แตกต่างกันส่งผลให้แผ่นเจลซิลิโคนมีสี ลักษณะผิวหน้า ความต้านทางแรงดึง และเปอร์เซ็นต์การยืดตัวแตกต่างกัน โดย Silicone Quick-Cond จะให้แผ่นเจลซิลิโคนที่มีความแข็งแรงมากที่สุด ซึ่งมีความต้านทางแรงดึงอยู่ที่ 3.611±0.749 MPa และมีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่ 181.05±31.17 % และการใช้น้ำผึ้งหรือน้ำมันมะกอกเคลือบแผ่นเจลซิลิโคนทำให้แผ่นเจลซิลิโคนมีพื้นผิวเรียบมากว่าแผ่นเจลซิลิโคนที่ไม่ได้เคลือบ โดยการเคลือบในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน และอบที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ทำให้แผ่นเจลซิลิโคนมีคุณสมบัติทางกายภาพ ความต้านทางแรงดึง และเปอร์เซ็นต์การยืดตัวแตกต่างกัน ซึ่งการเคลือบด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำมันมะกอกในอัตราส่วนน้ำผึ้งหรือน้ำมันมะกอก : น้ำหนักแผ่นเจลซิลิโคน เท่ากับ 1.5:1 และอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียล ทำให้แผ่นเจลซิลิโคนมีความต้านทางแรงดึงและเปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงที่สุด เมื่อทำการศึกษาแผ่นเจลซิลิโคนผสมน้ำผึ้งและน้ำมันมะกอกในอัตราส่วนที่เหมาะสม พบว่ามีคุณสมบัติ ดังนี้ มีค่าความต้านทานแรงดึง เท่ากับ 5.01±0.64 MPa, มีเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 126.56±22.66 %, มีความหนา0.38±0.03 mm., มีลักษณะสีระหว่างสีแดงและสีเหลืองในทางสว่าง, มีค่า pH 5.16±0.02, ขนาดเฉลี่ยของclear zone เมื่อทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย Staphylococus aureus เท่ากับ 9.22±1.43 mm. และมีค่าความชุ่มชื้นจากเครื่องวัดความชื้น คือ -17.63 % และหากนำแผ่นเจลซิลิโคนผสมน้ำผึ้งและน้ำมันมะกอกวางไว้อุณหภูมิห้องในสภาพแวดล้อมปกติ พบว่าแผ่นเจลซิลิโคนจะมีคุณสมบัติทางกายภาพและมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย