วัสดุคอมโพสิตกันกระสุนจากป่านศรนารายณ์และเส้นใยโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คเณศวร น้อยเกิดมี, วชิรวิทย์ พ่วงพูน, อชิรวัชร์ มนตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เสื้อเกราะกันกระสุนที่ใช้ในประเทศไทยมีราคาสูง น้ำหนักมาก เเละความยืดหยุ่นน้อย เนื่องจากใช้อะลูมิเนียม หรือเส้นใย เคฟลาร์ จากโครงงานวัสดุคอมโพสิตกันกระสุนจากเส้นใยป่านศรนารายณ์เเละอีพ็อกซี่พบว่า ปัญหาของโครงงานคือ เส้นด้ายที่ไม่สามารถทนต่อกระสุน ทางผู้พัฒนาได้สนใจเส้นใย pe spectra หรือว่าเส้นใยโพลีเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ เพราะ สามารถดูดซึมความชื้นได้น้อย ทนต่อสารเคมี เหนียวและมีความยืดหยุ่นที่สูง รับแรงกระแทกได้ดี ถ้านำไปใช้แทนเส้นด้ายปกติจึงอาจทำให้วัสดุคอมโพสิตนั้นมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น โครงงานนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาวัสดุคอมโพสิตกันกระสุนจากเส้นใยป่านศรนารายณ์และเส้นใย pe spectra โดยใช้เส้นใย pe spectra มาแทนในส่วนของเส้นใยป่านที่โดยปกติใช้เส้นด้ายธรรมดาเย็บ จากนั้นเคลือบด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่นด้วยอัตราส่วนที่ อีพ็อกซี่ : เส้นใยป่านศรนารายณ์ = 60 : 40 โดยทางเราจะเปรียบเทียบระหว่างวัสดุคอมโพสิตกันกระสุนจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ใช้เส้นใย pe spectra กับ เย็บด้วยเส้นด้ายปกติ โดยจะใช้การทดสอบ Impact test ทดสอบแรงกระเเทก และ Flexural strength test เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอ และการทดสอบการดูดซึมน้ำ จากนั้นนำไปขึ้นรูปเพื่อทดสอบการกันกระสุนตามมาตรฐาน NIJ