ระบบเตือนความแออัดในร้านสะดวกซื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทิพัฒน์ คำไพ, ชรินทวัชร์ อันติมานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างระบบเตือนภัยความเเออัดในร้านสะดวกซื้อเมื่อมีคนเข้าจะส่งข้อมูลไปเก็บใน Google sheets โดยค่าที่เก็บจะเป็น(+1)เเละเมื่อมีคนออกจะส่งค่าไปยัง Google sheets โดยค่าที่ส่งไปเก็บจะเป็นค่า(-1) ภายใน Google sheets จะนำค่าทั้งสองมา ลบกัน จากนั้นส่งกลับไปยังบอร์ดที่ประตูทางเข้า จะได้จำนวนคนที่อยู่ภายในร้านสะดวกซื้อ ถ้าจำนวนคนเกิน จะเเสดงเเสงไฟเป็นสีเเดง ถ้าไม่ถึงจะเเสดงเป็นสีเขียว โดยโปรเเกรมที่ใช้เขียนเป็น Arduino ide. ปัจจุบันบันกำลังศึกษา ทฤษฎีหลักการช่องนกพิราบ(Pigeonhole Principle)