หมวกว่ายน้ำสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสฏฐวุฒิ หนูสุรา, ลัภนพฤทธิ์ ศิรินพ, มงคล สิริชอบธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐนันท์ บุญเสมอ, ธรรมรงค์ศักดิ์ ราชเดิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานหมวกว่ายน้ำสำหรับผู้พิการทางสายตา จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยฝึกซ้อมในการว่ายน้ำของผู้พิการทางสายตา โดยปัญหาหลักของนักกีฬาว่ายน้ำผู้พิการทางสายตาคือ ไม่ทราบถึงจุดกลับตัวที่แน่นอน โดยวิธีแก้ปัญหาของโค้ชคือใช้ไม้เคาะที่ศีรษะของนักกีฬา นอกจากจะส่งผลให้นักกีฬารู้สึกไม่สบายใจ และในบางครั้งอาจจะไม่มีความแม่นยำในการกลับตัว ซึ่งหมวกว่ายน้ำสำหรับผู้พิการทางสายตา จะใช้ Ultrasonic sensor ในการวัดระยะว่านักกีฬาว่ายน้ำผู้พิการทางสายตาใกล้ถึงจุดกลับตัวมากน้อยเพียงใด เมื่อนักกีฬาว่ายน้ำผู้พิการทางสายตาว่ายมาถึงจุดที่จะต้องกลับตัวที่ระยะใกล้กว่าขอบสระระยะ 1 เมตร ตัวลำโพง Buzzer จะส่งเสียงดัง เพื่อให้โค้ชสามารถบันทึกสถิติได้ จากนั้นจะส่งสัญญาณไปที่ node mcu esp8266 ที่ติดอยู่ที่บริเวณศีรษะทำให้ลำโพง DC Motor vibration 3V นั้นสั่นเพื่อเตือนว่าถึงจุดที่นักกีฬาว่ายน้ำผู้พิการทางสายตาจะต้องกลับตัว