การทดสอบประสิทธิภาพการเร่งการเจริญเติบโตของต้นฟักข้าวจากสารสกัดมะรุมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะด้วยว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชโยชา มวลชู, อธิชา ศรีสุพัฒนะกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์