กระดาษกันกระแทกและชะลอการสุกจากเปลือกทุเรียนผสมถ่านกัมมันต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร เชื้อกลาง, ปุณยาพร ธิติพิศุทธิ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการกันกระแทกและการดูดซับเอทิลีนของเปลือกทุเรียนผสมถ่านกัมมันต์ ซึ่งเปลือกทุเรียนที่นำมาใช้ได้มาจากการเหลือทิ้งจากการบริโภค โดยการนำเปลือกทุเรียนไปสกัดเอาเส้นใยผสมกับผงถ่านกัมมันต์ 5 % 10% และ 15% มาขึ้นรูปด้วยพิมพ์ที่ทำมาจากเครื่องพิมพ์สามมิติในลักษณะกระดาษรังผึ้งกันกระแทก ขั้นตอนการศึกษาประสิทธิภาพ คือ นำผลสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้มาห่อด้วยวัสดุกันกระแทกทางการค้าบรรจุใส่กล่อง ทำขั้นตอนเดิมเพิ่มอีก 3 ครั้ง โดยเปลี่ยนจากวัสดุกันกระแทกทางการค้าเป็นกระดาษกันกระแทกของทางคณะผู้จัดทำที่มีอัตราส่วนของผงถ่านกัมมันต์ 5% 10% และ 15% ตามลำดับ จากนั้นทดสอบการกันกระแทกด้วยระดับความสูงที่ 1 เมตร และวางทิ้งไว้ 7 วัน บันทึกผลการทดลอง