ผลของสารสกัดคลอโรฟิลล์ที่มีผลต่อการรักษาความชุ่มชิ้นของเนื้อสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนลักษณ์ ธัญลวะณิชย์, บุณยาพร เจ้ากลดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เราสามารถนำมาใช้ในการทดลองวิทยาศาตร์ได้ดีที่สุด คือสารคลอโรฟิลล์ สารคลอโรฟิลล์อาจจะมีความชุ่มชื้นอยู่ในใบไม้ที่มีสีเขียวดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงคิดว่าสารคลอโรฟิลล์มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นจึงนำมาทำการทดลองใบไม้เตร่งตรึง ไม่เหี่ยว คลอโรฟิลล์อาจจะมีความชุ่มชื้นอยู่ในใบไม้ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงคิดว่าคลอโรฟิลล์อาจจะมีส่วนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น

สารสกัดคลอโรฟิลล์กับความชุ่มชื้นของขาหมูการทดลองที่จะทำก็คือการใช้ความชุ่มชื้นของสารคลอโรฟิลล์มาทดสอบกับขาหมูที่มีโครงสร้างคล้ายกับผิวหนังคนมากที่สุดว่าจะเพิ่มความชุ่มชื้นได้หรือไม่ เนื่องจากผู้จัดทำได้สังเกตว่าใบไม้ที่มีสีเขียวอาจจะมีสารคลอโรฟิลล์ที่มีความชุ่มชื้นอยู่ แต่ใบไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มเท่ากับว่าสารคลอโรฟิลล์หายไปแล้วเนื่องจากทางคณะผู้จัดทำเห็นว่าใบไม้สีเหลืองสีส้มมีความแห้งกรอบทางคณะผู้จัดทำคาดว่ามีสารคลอโรฟิลล์ในใบไม้ทางคณะผู้จัดทำจึงนำการสังเกตนี้มาทำการทดลอง

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงงานการทดลองสารสกัดคลอโรฟิลล์กับความชุ่มชื่นของขาหมูขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาว่าสารสกัดคลอโรฟิลล์มีความชุ่มชื้นกับขาหมูหรือไม่และถ้าหากมีความชุ่มชื้นจริงคลอโรฟิลล์ต่างชนิดกันจะมีความชุ่มชื้นแตกต่างกันหรือไม่ สารสกัดคลอโรฟิลล์อาจจะมีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วสารคลอโรฟิลล์ที่มาจากต่างชนิดกันอาจจะมีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นต่างกัน