การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเจลสมุนไพรลดไข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนันทา อิสรไกรศีล, ธิดารัตน์ บัวไสว, วราวิชญ์ เชื้อสุวรรณรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวีร์ ศรีสุขใส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เจลลดไข้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายได้ค่อนข้างดี แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเจลสมุนไพรลดไข้ หลังจากนั้นก็ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของเจลลดไข้ พบว่า สมุนไพรในท้องถิ่นของคณะผู้จัดทำ ได้แก่ ว่านหางจระเข้ที่มีส่วนประกอบของ Pectin ช่วยในการขึ้นรูปของเจล อีกทั้งช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและกระเจี๊ยบเขียวที่มีส่วนประกอบของ Polysaccharide ชนิดสารเมือก ช่วยป้องกันการระเหยของน้ำ รวมถึงสาร neolignan จากจันทน์เทศซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเมนทอลที่เป็นสารเคมีในเจลลดไข้ จึงได้สกัดสารจากพืชสมุนไพรเหล่านี้ และนำมาผสมกับสารที่ช่วยให้เกิดการขึ้นรูปเป็นแผ่นเจล(Gellan gum Polyvinyl alcohol และ Glycerine borax) รวมถึงสารกันเสีย(Microcare PHC eq.) โดยจัดให้มีความแตกต่างกันของอัตราส่วนสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิด หลังจากนั้นนำเจลลดไข้ทุกอัตราส่วนไปทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งคณะผู้จัดทำคาดว่า จะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าเจลลดไข้ตามท้องตลาดได้ รวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิตเจลลดไข้ตามท้องตลาด อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรในท้องถิ่นได้