การใช้สารแทนนินจากเปลือกกล้วยไข่ดิบเพื่อยืดความสดของเนื้อสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสรา สินวิสูตร, สิรภัสสร เกตุงาม, พิมพ์ณดา พลหิรัญโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยไข่เป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายเเละนิยมบริโภคในหมู่คนทั่วไปดังนั้นสิ่งที่เหลือเป็นขยะนั่นคือ”เปลือกกล้วย”หากเรานำ เปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสารเเทนนินในเปลือกกล้วยสามารถช่วยยืดความสดของเนื้อสัตว์ได้ด้ังนั้นจึง สามารถเเก้ปัญหาขยะ ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เเละเกิดประโยชน์ต่อไป