เครื่องกรองน้ำระบบIOT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรวัฒน์ วงศ์วาร, ภัทรพล จอมคำ, ปภังกร คำเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคนันท์ วรรณวัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พวกเราได้เห็นถึงปัญหาสภาวะน้ำเน่าเสียในปัจจุบันค่อนข้างมาก พวกเราจึงได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคิดค้นและสร้างเครื่องกรองน้ำให้แตกต่างออกไปจากแบบธรรมดา