แผ่นกรองอากาศเคลือบสารสกัดแทนนินในใบฝรั่งเพื่อยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกอร คันศร, อัญชลี ยอดรัก, สิรีธร วุฒิจินดาสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราวรรณ เนียมศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะมาพร้อมกับ ฝุ่นละออง หรือมลพิษต่างๆในอากาศ ในปัจจุบันในตัวเมืองต่างๆมีค่าฝุ่นละอองสูงจึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมานิยมใช้เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศจะดูดฝุ่นละอองหรือมลพิษที่อยู่ในอากาศมาสะสมไว้ในแผ่นกรองอากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ในแผ่นกรองอากาศ และอากาศที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศอาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำสารสกัดแทนนินจากใบฝรั่งมายับยั้งการเกิดเชื้อจุลินทรีย์บนแผ่นกรองอากาศ เนื่องจากแทนนินมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิดได้