ทรายแมวจากข้าวตอกและผักตบชวาเคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพายังยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชญาดา อินฟู, วีร์ สุรศักดิ์สิทธิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันความนิยมในการเลี้ยงแมวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สำหรับแมวอย่างทรายแมวได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย แต่ทรายแมวจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีราคาสูงมาก คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำทรายแมวจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่าย ราคาถูก และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นทรายแมว นั่นคือข้าวตอกและผักตบชวา ซึ่งข้าวตอกมีคุณสมบัติทางกายภาพที่สามารถดูดซับน้ำได้ดีเนื่องจากมีรูพรุน และใช้ผักตบชวามาเป็นตัวประสาน ซึ่งทรายแมวนี้จะมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราด้วย เนื่องจากมีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยใบโหระพาที่มียูจีนอลเป็นส่วนประกอบ โดยขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้ เตรียมข้าวตอก โดยนําข้าวเปลือกมาคั่วในกระทะไฟอ่อน ทำให้ข้าวเปลือกร้อนสม่ำเสมอแล้วพองตัวกลายเป็นข้าวตอก จากนั้นนำไปบดและคัดขนาดข้าวตอก ต่อมาเตรียมผักตบชวา โดยเก็บผักตบชวาจากแหล่งน้ำและตัดออกเอาเฉพาะส่วนลำต้นมาปอกเปลือกด้านนอกออก แล้วนํามาหั่นเป็นท่อนๆ จากนั้นนําไปเข้าเครื่องปั่นอเนกประสงค์ เพื่อย่อยให้ผักตบชวาให้ละเอียด จากนั้นนําไปเข้าตู้อบลมร้อนเพื่อไล่ความชื้น การขึ้นรูปทรายแมวทำโดยการผสมผักตบชวาและข้าวตอกที่เตรียมไว้กับแป้งข้าวโพดผสมน้ำพอหนืด เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำมาใช้ผลิตเป็นทรายแมว นำไปขึ้นรูปโดยการอัด แล้วตากแดดเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จนได้ทรายแมวจากข้าวตอกและผักตบชวา จากนั้นนำน้ำมันหอมระเหยใบโหระพาที่กลั่นด้วยน้ำโดยใช้คลีเวนเจอร์มาฉีดพ่นลงบนทรายแมวเพื่อเป็นการเคลือบทรายแมวป้องกันเชื้อรา Aspergillus flavus.