เครื่องสูบน้ำพลังงานลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อำพรรณ ชัยพร, ปรัชญา รจนัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ แก้วสังข์, วารุณี แก้วสังข์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยในปัจจุบัน มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น จึงมีการรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และนำพลังงานทดแทนเข้ามาแทนที่ พลังงานลมจัดเป็นพลังงานทดแทนอย่างหนึ่ง

การทำการเกษตรกรรมต่างๆจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำในการดูแลพืชผักต้นไม้ ในสวนและไร่นาเพื่อการอยู่รอดของพืช ซึ่งการสูบน้ำมาใช้ในการเกษตรนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำที่นำมาใช้ในการเกษตรนั้นจำเป็นใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันในการขับเคลื่อนทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน

เราจึงเอาแนวคิดนี้มามาประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำจากพลังงานลมขึ้นโดยตัวเครื่องนั้นจะต้องใช้พลังงานลมการสูบน้ำแทนการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย

ผลการศึกษา พบว่าเครื่องสูบน้ำที่ประดิษฐ์ขึ้น ราคาประหยัด มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวกสามารถสูบน้ำได้ สามารถสูบน้ำ ปริมาตร 500 cm3 ในเวลา 35 วินาที