ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รณพี ศักดิ์เสริมเกียรติ, พีรพัฒน์ สำคัญยิ่ง, ชนกันต์ เสียงหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ที่ออกเเบบมาสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นให้ใช้ชีวิตได้ปลอดภัยเเละสดวกมากขึ้น