การเก็บรักษาฝรั่งไส้แดงพันธุ์หงเป่าสือ เพื่อชะลอการสลายตัววิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัญชุกร ขาวเงินยวง, ศุภาพิชญ์ จันทร์แก้ว, จีรนันท์ ผ่องแผ้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวรรณ สุเกียรติชัยสกุล, สุภาพร สุดบนิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเก็บรักษาฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์หงเป่าสือ โดยใช้ 1. กระดาษไข 2.พลาสติกแลป 3.โฟมตาข่ายห่อผลไม้ ในอุฌหภูมิ0°c , 10°c , 15°c , 20°c ตามลำดับ มีผลอย่างไรต่อการสลายตัวของวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ