แอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนเวลาเข้ารักษาของผู้ป่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชนนท์ อิ่มด้วง, ปุริมปรัชญ์ เสมอภพ, สีสุนทร สุวรรณบรรจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรฆพร ศรีปานรอด, ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากกลุ่มของพวกผมได้ฝึกงาน ณ โรงพยาบาลท่าศาลา ได้พบปัญหาของผู้ป่วยนอกที่มาเข้ารับบริการ โดยปัญหาส่วนใหญ่คือการนั่งรอคิวเป็นเวลานาน ผู้ป่วยบางคนมาเข้ารับบริการตั้งแต่เช้าแต่ได้เข้าพบแพทย์ตอนเที่ยงหรือบ่าย จึงทำให้ผู้ป่วยนอกต้องที่เข้ารับบริการต้องเสียเวลารอกับการรอเป็นเวลานาน บางครั้งผู้ป่วยบางรายต้องทิ้งเวลาทำงานเพื่อมาพบแพทย์ ปัจจุบันปัญหาการรอเข้ารับบริการไม่ได้เป็นเพียงปัญหาในโรงพยาบาลท่าศาลาเท่านั้น แต่ ยังเป็นปัญหาของโรงพยาบาลทั่วประเทศ กลุ่มของกระผมจึงอยากแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวนาน และเข้ารับบริการอย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยโครงงานนี้ ได้ศึกษาข้อมูลที่โรงพยาบาลต้องการจากผู้ป่วยนอก เพื่อนำมาสร้างกูเกิลฟอร์ม ซึ่งจะส่งข้อมูลให้โรงพยาบาล. กลุ่มของเราใช้บอร์ดคิดไบรท์ ต่อกับเซนเซอร์อินฟาเรด ซึ่งติดไว้กับเก้าอี้ เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับคนที่มานั่ง โปรเเกรมที่เขียนไว้ในคิดไบร์ทก็จะจับเวลาเเละหยุดเวลาเมื่อคนไข้ลุกขึ้นจากเก้าอี้ อัตโนมัติ จากนั้นบอร์ดคิดไบร์ทจะส่งข้อมูลสู่กูเกิลชีท ซึงเป็นโปรเเกรมคำนวณค่าต่างๆคล้ายเอ็กซ์เซล โปรเเกรมจะคำนวณค่าเวลาเฉลี่ย คิว เเละเวลานับถอยหลังก่อนเข้าพบ แพทย์ เเละส่งข้อมูลให้กูเกิลไซต์ ซึ่งจะลิ้งเป็นหน้าของแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ โดยเราจะเขียนเเอปผ่านโปรเเกรมThunkable โดยแอปเคชั่นของเราสามารถรันอยู่ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

หลังจากการสร้างแอปพลิเคชั่นพบว่า สามารถปรับใช้กับโรงพยาบาลได้ เนื่องจากระบบของเราไม่ได้ไปยุ่งกับระบบฐานข้อมูลในโรงพยาบาลเป็นเเค่ตัวกลางส่งข้อมูลกูเกิลฟอร์มให้พยาบาลเพื่อให้พยาบาล นำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล