เครื่องฝึกทักษะการส่งบอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษกร เพ็งอินทร์, ปรัชวิทย์ พรหมจารีย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันอาชีพนักฟุตบอล ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก และเป็นอาชีพในฝันของเด็กหลายคน โดยการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นจำเป็นต้องไปคัดตัวที่อคาเดมี่สโมสรต่าง ๆ ในชุด 12 ปีและชุด 14 ปีเท่านั้นความจำกัดทางด้านอายุนี้จึงส่งผลให้ การแข่งขันกันในการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพสูงขึ้นด้วย การจะคัดตัวเข้าเล่นทีมเยาวชนของสโมสรต่างๆได้นั้น จะต้องมีพื้นฐานการเล่นฟุตบอลที่ดี การฝึกซ้อมเพียงอย่างเดียวด้วยตนเองก็มีโอกาสยาก เพราะคนที่สามารถเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้จริงๆ ก็คือ คนที่พร้อมและมีทักษะที่ดีเป็นที่ต้องการจริงๆ การฝึกฝนทักษะต่างๆในการเล่นฟุตบอลจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะได้พร้อมสำหรับการไปคัดตัวและเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

การส่งบอลเป็นสิ่งที่สำคัญในการเล่นเป็นทีม เป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เล่นทุกคนต้องเรียนรู้รวมทั้งผู้รักษาประตูด้วย มีเหตุผลหลายประการที่จะใช้การส่งบอลไม่ว่าจะเป็น การทำให้บอลอยู่ในการครอบครองของทีม การเคลียร์บอลออกจากพื้นที่อันตราย การส่งเพื่อเปิดโอกาสในการทำประตูคู่แข่ง นอกจากการส่งบอลจะใช้ทักษะทางด้านร่างกายในเตะบอลบอลออกไปแล้ว ยังใช้ทักษะด้านการมองเห็นว่าผู้เล่นคนอื่นต้องการรับบอลหรือไม่ ดังนั้นพื้นฐานการส่งบอลจึงเป็นสิ่งที่ผู้ที่จะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง

ผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหานี้ จึงได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องช่วยฝึกทักษะการส่งบอลขึ้นมา ที่จะช่วยให้ ผู้ที่จะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในอนาคต โดยมีวิธีการคือ ส่งบอลให้เข้าไปในช่องที่กำหนดไว้ตามไฟที่เปล่งแสงออก โดยช่องจะมีอยู่หลายช่องด้วยกันและแสงไฟนั้นก็จะเปิดแบบสุ่ม