โปรแกรมซ้อนภาพพื้นหลังโปร่งสีสำหรับทำงานบนการ์ดแสดงผล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอกลักษณ์ ป้องแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรรถวิทย์ สุดแสง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การซ้อนภาพพื้นหลัง (Matte) คือ การนำภาพๆหนึ่งมาทำให้พื้นที่บางส่วนโปร่งใส แล้วนำภาพนั้นไปซ้อนกับภาพอีกภาพหนึ่ง พูดอีกอย่างหนึ่งคือการแทนที่ภาพบางส่วนของภาพนั้นด้วยภาพอื่น ซึ่งในปัจจุบันการซ้อนภาพได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการที่สามารถแทนส่วนหนึ่งของภาพด้วยสิ่งที่ต้องการทำให้สะดวกต่อการทำงานและประหยัดค่าใช้จ่าย มีประโยชน์มากมายในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำวิดีโอในสตูดิโอ หรือถ่ายภาพยนตร์ การตกแต่งภาพถ่าย ซึ่งสามารถตกแต่งรายละเอียดได้ตามต้องการ แต่ค่าใช้จ่ายในการทำค่อนข้างสูง เนื่องจากซอฟต์แวร์เพื่อทำการซ้อนภาพนั้นมีราคาแพง หรือการใช้แรงงานคนและเวลาจำนวนมาก และต้องใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทันเวลา ดังนั้นผู้พัฒนาจึงมีความคิดที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมาเพื่อทำให้การสร้างซ้อนภาพหรือวิดีโอทำได้โดยง่าย และสามารถทำงานได้รวดเร็วได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง อีกทั้งในปัจจุบันนี้มีความตื่นตัวในเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์มากยิ่งขึ้น การที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ราคาแพงนั้น อาจทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ และประสิทธิภาพของการ์ดแสดงผลในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ซ้อนภาพพื้นหลังโปร่งใสสำหรับทำงานบนการ์ดแสดงผลจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาขึ้นให้ทำงานได้ถูกต้อง ใช้งานง่าย และใช้เวลาในการประมวลผลน้อย แม้ไม่ได้ทำการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง