จังหวะบนฟลอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิภาวรรณ สุภาพกิจ

  • จุฑามาศ พาเฮือง

  • รัชนก อ่อนศร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุชา สะเล็ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลีลาศ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนและสุนทรียภาพ ประกอบด้วยเทคนิคและลีลาที่อ่อนช้อยสวยงาม ชวนให้เพลิดเพลินมีชีวิตชีวา เป็นสิ่งที่ให้ความรื่นเริงบันเทิงใจ ช่วยผ่อนคลาย ความเคร่งเครียดจากงานประจำ เราจะพบว่าในงานรื่นเริงสังสรรค์ หรืองานมงคลต่าง ๆ จะมีลีลาศเป็นสิ่งเชื่อมโยงงานนั้นให้ต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ผ่อนคลายอารมณ์ และเกิดความสนุกสนามร่วมกันบางคนอาจเห็นว่า การลีลาศเป็นวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ เป็นเรื่องของการมอมเมาประกอบกับอาจได้พบเห็นบุคคลบางจำพวก ใช้การลีลาศไปในทางที่ผิด ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีเอารัดเอาเปรียบคู่ลีลาศหรือเพื่อกามารมณ์ จึงมักตั้งข้อรังเกียจและกีดกัน แท้ที่จริงแล้ว ลีลาศเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้เป็นสื่อในการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี แบ่งรูปแบบของการลีลาศตามความมุ่งหมายออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. ลีลาศเพื่อนันทนาการ (Ballroom Dancing for Recreation) 2. ลีลาศเพื่อการแข่งขัน (Ballroom Dancing for Sport ‘ s Competition) เนื่องจากในปัจจุบันลีลาศไม่เป็นที่นิยมมากนัก เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าลีลาศเป็นกิจกรรมของคนชั้นสูง จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยม ลีลาศเป็นที่เป็นต้นกำเนิดของการออกกำลังกายหลายๆอย่าง อาทิเช่น การย่อเท้าหรือการก้าวเท้าของ ฮิพฮอพ ท่าออกกำลังกายบางท่าของแอโรบิคก็เริ่มมาจากกีฬาลีลาศเช่นกัน และกีฬาลีลาศยังมีประโยชน์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เพราะจะสร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนานให้แก่ผู้เล่น แต่ ในอนาคตแล้วกีฬาลีลาศอาจจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในสังคมประเทศไทย และสื่อนี้อาจจะมีช่วยในการส่งเสริมกีฬาลีลาศด้วย