ปฏิบัติการสร้างความสะอาด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.ปิยะพัฒน์ ทวีเงิน

  • 2.ทรงพล มเหศักดิ์

  • 3.ภควัตสวัสดิ์นันทน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรุณรักษ์ตันพานิช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Clean By The Bomb เป็นเกมที่เหมาะสำหรับผู้เล่นเกมทุกวัย เพราะเนื้อเรื่องการดำเนินเกมจะมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในแบบภารกิจ แบบต่อสู้ออนไลน์ และแบบเล่นทั่วไป โดยดำเนินการเล่นโดยใช้ระเบิดเป็นอาวุธ ตัวละครจะประกอบด้วยตัวการ์ตูนไทย ๆ เช่น หนุมาน, หนูหิ่น เป็นต้นเมื่อเริ่มต้นเล่นเกมจะมี BP ( Bomb Point ) มาให้ ใช้สำหรับการซื้อไอเทมเสริมความสามารถของตัวละคร โดยตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถต่างกัน เช่น ความเร็วในการวิ่ง จำนวนระเบิดที่สามารถวางได้ และความรุนแรงของระเบิด ซึ่งในขณะเล่น จะมีไอเทมเพื่อเพิ่มความสามารถ ของตัวละครให้เก็บ หลังจากที่สามารถฆ่าสัตว์ประหลาด หรือศัตรูสำเร็จหรือผู้เล่นสามารถซื้อได้โดยใช้ BP ที่ได้หลังจากปราบศัตรู และในการเล่น ผู้เล่นจะต้องใช้ความจำและไหวพริบในการเล่น เพื่อที่จะให้ฝ่าด่านเพื่อปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้น ในระบบภารกิจจะมีระดับความยากทั้งหมด 10 ระดับ จำนวน 5 แผนที่ ซึ่งในแต่ละระดับจะเพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเล่นในแบบออนไลน์ สามารถเล่นด้วยกันภายในเครือข่าย LAN หรือ อินเตอร์เน็ตได้ โดยสามารถเข้าร่วมเล่นกันได้ตั้งแต่ 2 – 8 เครื่องพร้อมกันในการเล่นเกมพร้อม ๆ กัน อีกทั้งตัวเกมสามารถติดต่อกันได้โดยตรงแบบ Peer To Peer และสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย ส่วนรูปแบบการเล่นแบบ Free Mode คือผู้เล่นไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อและรหัสผ่าน สามารถเลือกแผนที่ และตัวละครแล้วเล่นได้เลย ส่วนรูปแบบการเล่นสุดท้าย คือแบบจับเวลาผู้เล่นจะต้องปราบศัตรูในแผนที่ให้หมด ก่อนที่เวลาจะหมด และสามารถเข้าเล่นโดยไม่ต้องสร้างชื่อและรหัสผ่านเช่นเดียวกับ Free Mode ในส่วนของการควบคุมเกม จะใช้คีย์บอร์ดและเมาส์เป็นหลักในการควบคุมตัวละครให้เคลื่อนไหวและต่อสู้กับศัตรู และศัตรูจะประกอบไปด้วยเม่น, เต่า, สัตว์ประหลาดที่เป็นขยะ ซึ่งศัตรูจะมีความยากมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามด่านที่ฝ่าไป หรือตามระดับที่ได้เลือก ( ใน Free Mode และจับเวลา ) Clean By The Bomb , be the game that convenient for person play every age game because proceeding game plot has will various the format both of in like [ model ] duty like [ model ] to fight be on line and like [ model ] to play general by manage play by use burst a weapon the character will compose Thai cartoon such as Hanuman is I [ rat ] etc. when initial play the game has will BP ( Bomb Point ) come to give use for the buying coughs [ I letter ] to pour add the ability of the character by the character one by one will have the ability differently such as the speed in running the amount bursts that can can lay and the violence of burst which while play will have cough pours for enhance the ability of the character pick after can kill the monster or an enemy succeeds or person play can can buy by use BP that get after clear an enemy and in playing , person play must use the memory and sagacious in playing in order to give go through the checkpoint for do one's task finish in duty system is will high class 10 all level difficulties 5 amounts are map which in each the level will enhance the difficulty goes up continuously besides still have playing format in like [ model ] to be on line can play together within the network LAN or the internet by can attend play can since 2 8 at the same time in playing game fully prevent moreover the game has can consecutively directly like [ model ] Peer To Peer , and can can set easily format playing part like [ model ] Free Mode be person play don't have to make fame and the password can choose a map and the character then play immediately [ Ok ] format playing last part be like [ model ] to reckon time person play must clear an enemy in a map all before the time is will finished and can reach play by must not make fame and the password like Free Mode in the part of game supervision will use the keyboard and is drunk is a principle in character supervision move and fight with an enemy and an enemy will assemble to go to with a porcupine a tortoise is the monster that is the garbage which an enemy has will the difficulty more and more continuously follow the checkpoint that wade or follow the level has that to choose. ( in Free Mode and reckon time )