บ้านทรงไทยแอนนิเมชั่น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปฐมพงศ์ บัลลังโพธิ์

  • โรจนศักดิ์ ศรีขลุ่ยอ๊อด

  • เจษฎา พันธุ์พานิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เขมิกา ภาคเกษี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ยกตัวอย่างเช่นการสร้างบ้าน ไม่ว่าจะไปที่ไหนแห่งหนใด เดี๋ยวนี้เรามักจะพบเห็นแต่บ้านที่มีรูปแบบของชาติตะวันตก ยากที่จะพบเจอบ้านทรงไทยหรือบ้านทรงไทยได้สักหนึ่งหลัง อาจจะเป็นเพราะว่าบ้านในรูปแบบของชาติอื่นสร้างได้ง่ายกว่าและทนทานแข็งแรงกว่า สมัยนี้คนไทยมักลืมบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ประจำของไทย บ้านทรงไทยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติก็ว่าได้ น้อยคนที่จะเห็นถึงความงามและความโดดเด่นของบ้านทรงไทย ช่างน่ากลัวนัก หากคนไทยลืมอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย หันมานิยมชมชอบวัฒนธรรมชาติตะวันตก ถ้าเป็นเช่นนี้ ภายภาคหน้า คำว่า “บ้านทรงไทย” คงเป็นเพียงแค่ชื่อ ซึ่งท่านเองคงไม่อยากให้ลูกหลานของท่านลืมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติใช่ไหมครับ? เพราะเหตุนี้ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของบ้านทรงไทย ฉะนั้นเราจึงนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องบ้านทรงไทย มาเผยแพร่ในรูปแบบของกับเกมแอนนิเมชั่นสามมิติ เพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กในสมัยใหม่ ได้ศึกษาและค้นคว้า ภายในเกมบ้านทรงไทย จะประกอบด้วยเนื้อหาและประวัติความเป็นมาของบ้านทรงไทยพร้อมเสียงและภาพประกอบคำบรรยาย โดยเกมที่เสนอออกมานั้นเป็นรูปแบบสามมิติที่ง่ายต่อการเล่นและทำให้ผู้เล่นเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้างบ้านทรงไทยด้วยตัวของท่านเอง เพราะเกมที่นำเสนอออกมานั้นเป็นเกมแนวสร้างบ้านที่คุณหนูๆจนถึงวัยทำงานก็สามารถเล่นได้ไม่ยากเลย และที่สำคัญผู้เล่นยังถือเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านทรงไทยอีกด้วยครับ now the Technology progresses to go to very , neither will about [ story ] ? , there is the change goes to follow the age fashionably , e.g. , building a house , neither will go to ? which place , now we will like to to see but , a house where have National west format , difficult to meet meet the house thai style or , the one house thai style has back some , may because , a house in National other format can build easy more and strong durable more , nowadays a Thai often forget the something that is permanent of Thailand identity , the house thai style is one handle thing that , be National identity , that , get , a little person will to see to arrive at the beauty and the outstanding of the house thai style , fearful technician extremely , if , what is a Thai forgets ? at is of Thailand identity , turn to admire nation west culture , if , be such , future , the word is that , , house thai style , may only the name , which , you by oneself may don't want your descedants forgets the identity and National culture isn't it ( yes sir ) , ? , for this reason the organizer then foresee the importance of the house thai style , therefore , we have then to lead the knowledge that from the research about [ story ] the house thai style , come to announce in the format of with three young dimension game , for , a Thai especially a child in modern , get study and do research work , within house thai style game , will compose the substance and background history of the house thai style fully the sound and lecture illustration , by the game that present to come out that is three fourth dimension easy format builds [ wasp ] playying and make person play to are born the creativity in designing and build a house Thai shape with your by oneself , because , the game that present to come out that is line game builds a house at the child until working age , can can play not difficult , and at important person play still regard the helping conserves house thai style culture as well ( yes sir )