การพัฒนาโฮมเพจกรณีศึกษา : การเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์โดยใช้เทคนิคจิกซอ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรศักดิ์ จวงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิสุทธา อารีราษฎร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเว็บเพจสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเว็บโดยใช้เทคนิคจิก ในการศึกษาการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์โดยใช้เทคนิคจิกซอได้ทำการศึกษาตามวงจรการพัฒนาระบบงาน และนำมาพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ ไมโครซอพท์วิช่วนสตูดิโอ 2005 เป็นเครื่องมือพัฒนาเว็บไซด์ และใช้ฐานข้อมูลออราเคิล 10 ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์สเซอพเวอร์ 2003 เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย และลูกข่ายหรือสถานีงาน ใช้วินโดว์สเอ็กซ์พี เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์โดยใช้เทคนิคจิกซอ ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้เว็บไซด์ สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์โดยใช้เทคนิคจิกซอ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถใช้แทนระบบปัจจุบันได Abstract: The main purpose of this study was to develop the website for collaborative online learning based on jigsaw technique. The tool used to develop this system was development Life Cycle: SDLC. Software used to create website was the Microsoft Visual Studio 2005. Database was oracle 10 g running under the Microsoft Windows server 2003 while the workstation was the Microsoft Windows XP. Information from the actual system used in the University was used for the study. The system will be implemented after being tested for it’s reliability and accuracy. It will be replaced the current system which is being done manually.