เกมส์รามยณะ ศึกขุนพลอหังการ RAMAYANA The battle of Haughty Warlord.

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูวเดช แก้วประทุมธร

  • วันทนา คุ้มทัพ

  • ชลลดา เชี่ยวอมรชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สินชัย กิตติมงคลสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมส์ที่สร้างขึ้น เป็นเกมแนวต่อสู้ของตัวละคร ที่อยู่ในวรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรติ์ เช่น หนุมาน ทศกัณฑ์ กับ นางสีดา ซึ่งเป็นตอนที่กล่าวถึงทศกัณฑ์ลักพาตัวนางสีดาไป พระรามจึงรวบรวมเหล่าขุนพลไปช่วยนางสีดา ในส่วนของการต่อสู้เน้นคุณลักษณะพิเศษของตัวละครแต่ละตัวที่มีท่าทาง ความสามารถและอาวุธที่แตกต่างกัน และยังได้มีการแทรกเนื้อหาวรรณคดี โดยที่ผู้เล่นเพลี่ยงพล้ำพลาดท่าทำให้ใกล้จะแพ้ สามารถใช้ตัวช่วยพิเศษเพื่อเข้าไปสะสมพลังในฉากต่างๆ เช่น เรียงข้อความจากบทกลอนให้ถูก เป็นต้น