วัน. ทู.. คอมเมิร์ส (1.2..Commerce)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
    1. ปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์

    1. วสันต์ เจียรมณีทวีสิน

    1. ปฐมพล แสงอุไรพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัน. ทู.. คอมเมิร์ส คือ บริการออนไลน์อัตโนมัติที่จะช่วยให้ธุรกิจรายย่อยที่ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ทางได้ไอทีเลย สามารถเปิดหน้าร้านออนไลน์และทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมืออาชีพ เว็บไซต์ที่ถูกสร้างจาก วัน. ทู.. คอมเมิร์ส จะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของธุรกิจกับผู้ให้บริการอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส และช่วยธุรกิจในการเข้าถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้เจ้าของร้านที่ไม่มีความรู้ทางด้านเว็บไซต์ก็สามารถทำได้เองด้วยการคลิกเพียงไม่กี่คลิก ดังนั้นใครๆก็มีจะ ดอทคอม แบบมืออาชีพได้ เพียงแค่ใช้ วัน. ทู.. คอมเมิร์ส อินเทอร์เน็ตประเทศไทยกำลังขยับขยายตัวอยู่ทุกวัน โดยมีปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยข้อดีของอินเทอร์เน็ตที่กว้างขวาง เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นแหล่งที่จะเข้าถึงผู้คนได้มากมาย ในปัจจุบันเจ้าของธุรกิจ ร้านค้ารุ่นใหม่ไฟแรงจึงหันมาเปิด หน้าร้านออนไลน์กันมากขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจตนเองและเข้าถึงลูกค้า อย่างไรก็ตามการทำเว็บไซต์นั้นต้องใช้ความรู้ความชำนาญค่อนข้างสูง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักไม่มีบุคลากรทางด้านไอทีเป็นของตัวเอง และการจ้างวานมืออาชีพมาพัฒนาเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานสูงมักมีต้นทุนที่สูงตามอีกด้วย นอกจากนี้ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ การร่วมมือกันระหว่างธุรกิจไปมาก และเว็บไซต์สำเร็จรูปโดยทั่วไปยังไม่มีความยืดหยุ่นพอและไม่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นนี้แล้วทำไมเราไม่พัฒนาเครื่องมือสร้างหน้าร้านออนไลน์มาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพได้แม้ว่าจะไม่มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ก็ตาม เพียงแค่เจ้าของร้านกรอกรายละเอียดสินค้าลงบนบริการ วัน. ทู.. คอมเมิร์สได้ ก็จะมี ดอทคอม เป็นของตัวเองได้อย่างง่ายดาย เว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีความสามารถในการโต้ตอบกับบริการอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตได้มากมายอีกด้วย และนี่เองเป็นที่มาของโครงการ วัน. ทู.. คอมเมิร์ส