ตะลุยจักรวาลกับนาย Space (Space Tour)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลทิพย์ พบพิพัก

  • นัฎฐนันท์ นุชทรวง

  • ณัฐทิชา ชูผลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสริมศักดิ์ สุขประเสริฐ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“ท่องอวกาศ” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆบนท้องฟ้า ช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์บนท้องฟ้าประกอบไปด้วย ดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล โลกที่เราอยู่ประกอบไปด้วย ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ ดาวหาง และอุกกาบาต รวมไปถึงฝุ่นและก๊าซ นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้คิดค้นกล้องโทรทัศน์ขึ้นเพื่อใช้ศึกษาวัตถุในท้องฟ้าทำให้สามารถเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ชัดเจน นอกจากการศึกษาโดยใช้กล้องโทรทัศน์แล้ว ยังมีการส่งยานอวกาศจากพื้นโลกไปสู่อวกาศ และใช้ดาวเทียมเพื่อทำการศึกษาวัตถุต่างๆบนอวกาศ ทำให้ปัจจุบันเราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆบนท้องฟ้าได้ง่ายขึ้น ประกอบกับทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศ สามารถอธิบายถึงความสำคัญของวัตถุบนท้องฟ้า และผลที่ส่งให้เกิดปรากฎการณ์บางอย่างบนโลกได้ ในปัจจุบันการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะและดวงดาวไม่ค่อยเป็นที่สนใจของกลุ่มเด็กและเยาวชน คณะผู้จัดทำจึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ ประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วยระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต โดยนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูน เพื่อสร้างความสนใจ และเป็นการส่งเสริมความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ อีกด้วย