สู้ !! อย่างไทย The Fighting of Siam Style

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยณัฐ ประสาทเขตการ

  • ศตวรรษ จิตรถนอม

  • ธนพัฒน์ กอเซ็มมูซอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนัสนันท์ แก้วเพ็ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มวยไทยถือเป็นเอกลักษณ์ ของคนไทย ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของไทยเราในการสร้างเกมส์ชิ้นนี้ จึงเลือกที่จะนำเอาเอกลักษณ์ของไทยมาสร้างเป็นเกม เพื่อจะเป็นแนวทางในการเผยแพร่ให้คนต่างชาติทั่วโลก หรือ แม้กระทั่งคนในชาติประเทศไทย ของเราเองให้มีความรู้เกี่ยวกับมวยไทยในทางที่ถูกต้อง ในการให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางต่างๆ ของมวยไทย ประวัติของคนที่มีชื่อเสียงทางด้สนมวยไทย การอนุรักษ์เอกลักษณ์ของไทยเราเอาไว้ แล้วโครงงานชิ้นนี้ได้จัดทำเกมส์การต่อสู้ในรูปแบบของ เกมส์จำลองการต่อสู้ ให้มีคู่ต่อสู้สองคน ฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงิน ออกท่าทางแม่ไม้มวยไทย โดยเกมส์มีการกำหนดขึ้นชื่อของท่าทางในมวยไทย 5 ท่าต่อ 1ยก ฝ่ายไหนออกท่าทางต่อสู้ได้คบก่อนก็ได้คะแนนในยกนั้นๆ เมื่อครบ 5 ยกก็เอาคะแนนของแต่ละยกมารวมกัน ฝ่ายไหนได้คะแนนเยอะกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไป ซึ่งเกมส์นี้ถือเป็นการทดสอบว่าผู้ที่เข้ามาศึกษา เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และท่าทางต่างๆ ของมวยไทยนั้นเมื่ออ่านแล้วได้ความรู้มากน้อยแค่ไหน แล้วในส่วนของการเล่นเกมส์นี้ ผู้ เล่นยังสามารถเลือกตัวเกมส์นักมวยได้อีกด้วย แต่ไม่สามรถเปลี่ยนตัวเล่นได้ระหว่างการแข่งขัน หากเลือกตัวไหนแล้วก็จะต้องเล่นให้จบเกมส์นั้นๆไปก่อน และมีการบันทึกสถิติการแข่งขันเพื่อให้ผู้เล่นที่เคยเข้ามาเล่นแล้ว สามารถเริ่มเล่นในระดับต่อไปได้เลยอีกด้วย