จุกแสนซน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัทธพงศ์ อรุณประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรวัสส์ น้อยลา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ครั้งหนึ่ง ได้มีเด็กชายจุกอาศัยอยู่ในชนบทอันแสนสงบสุขแห่งหนึ่ง จุก เป็นเด็กที่น่ารักและเป็นเด็กดี แต่เมื่อเด็กชายจุกต้องมาพบกับเด็กเกเรละแวกนั้น เลยถูกข่มเหงรังแกเป็นประจำ จึงทำให้เด็กชายจุกต้องสู้ โดยคิดหาวิธีเพื่อที่จะให้เด็กที่รังแกเด็กชายจุกเลิกรังแกเด็กชายจุกซะที คือการวิ่งแข่งผ่านอุปสรรคต่างๆ คุณเท่านั้นที่จะช่วยเด็กชายจุกได้ เพราะถ้าชนะ จะทำให้เด็กชายจุกหลุดพ้นจากการโดนกลั้นแกล้งรังแกซักที...........ช่วยจุกด้วยนะครับ เรามักได้เห็นคนเล่นเกมส์ส่วนใหญที่เล่นกันนั้น เล่นเกมส์เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แต่เราคำนึกหรือไม่ว่าเกมส์ที่เล่น ให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้าง ดังนั้นเราจึงต้องคำนึงถึงเกมส์ที่ให้ทักษะไหวพริบ และการตัดสินใจของเรา และยังสอดแทรกความสนุกสนานอยู่ด้วย ในการนำเสนอโปรแกรมนี้ เราจะเน้นในด้านของวัฒนธรรมของเด็กไทย ซึ่งตัวละครของเราจะเป็นเด็กไทยสมัยก่อนที่จะแต่งกายด้วยกางเกงโจงกระเบน ทำผมจุกเหมือนที่เด็กไทยสมัยก่อนทำ เพื่อที่เราจะดำรงสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไป และยังจดจำประเพณีการแต่งกายสมัยก่อนได้ จึงออกมาเป็นรูปแบบของเกมส์ จุกแสนซน ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมไทย เราจะเห็นได้ว่าสมัยนี้ คงจะไม่มีเด็กไทยที่ไหน ใส่เครื่องแต่งกายหรือใส่กางเกงโจงกระเบน หรือทำทรงผมจุก แกะ โก๊ะ หรือผมเปียเหมือนสมัยก่อนแล้ว และปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีสื่อทางโทรทัศน์ สื่อการเรียนการสอน หรือเกมส์ เราจึงเล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดทำเกมส์นี้ขึ้นมา จุดประสงค์เพื่อให้เด็กไทย นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้รู้จักวัฒนธรรม และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไป โปรแกรมนี้จะมีจุดเด่นตรงที่ แน่นอนว่าสื่อเกมส์สมัยนี้เราจะรับอิทธิพลของชาวต่างชาติมาก เราจึงนำเสนอเป็นเด็กไทย และอะไรที่เป็นไทยๆ เช่น ฉากของเกมส์ จนถึงตัวละครในเกมส์ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้เกิดความสนใจของจุดเด่นเหล่านี้ ในโปรแกรมเกมส์นี้ และยังได้ประโยชน์จากการเล่นอีกด้วย once , have tuft boy lives in one hundred thousands peaceful countryside , tuft , be lovely child , and a good child , but , when , tuft boy must come to meet with unruly vicinity that child , ++ oppressed regularly , then make tuft boy must fight , by think seek the way will in order to , give a child who oppress tuft boy quits to oppress tuft boy but [ T letter ] , , be running a race changes all obstacle , you will to only can help tuft boy , because , if , win , will make tuft boy , be free from evil from the conflicting with holds to annoy oppress wash but [ T letter ] , ........... , help the tuft too ( yes sir ) we selfish see a person plays game playground part that , play game for the amusement , be entertained , but , or not are we the word think ? that , game the playground , give the advantage has what with us ? , thus we then must consider game , at give sagacious skill , and making a our decision , and still insinuate the amusement stays with , in the lead presents this program , we will emphasize in the sense of of the culture of Thai child , which , our character is will Thai child formerly , to dress with loincloth trousers , do the topknot is like at Thai child formerly does , so that , we will maintain to continue Thai culture next , and still remember dressing tradition has formerly , then come out the format of game , the hundred thousands tuft are naughty , if , mention Thai culture , we will can see that , nowadays , might have no where is Thai child ? , add the clothes , or , add loincloth trousers , or , do tuft hairstyle , sheep , , or , pigtail is like already formerly , and now , as a result , not have mass way television media , instructional media , or , game , we then foresee the importance , then make this game upwards , the purpose is for , Thai child , undergraduate , student , or , a person is general , get know the culture , and continue customs and traditions next , this program has will prominent straight that point at , certainly that , mass game media nowadays us will take the influence of many foreigner , we then present to are Thai child , and ? that Thai , such as , the background of game , until the character in game , for in rows the way gives a student , student undergraduate , or , a person is general , get born the interest of prominent these point , in a program , this game , and still gain an advantage from playying as well