มวยไทย ไกลก้องโลก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรงพล มเหศักดิ์ ฐิภาพร สารินทร์ มรกต เจริญผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรเดช เกษหอมเลิศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประวัติศาสตร์มวยไทยนั้นเรื่องที่มักกล่าวขานต่อๆกันมา ได้แก่ เรื่องของพระเจ้าเสือและนายขนมต้มพระเจ้าเสือทรงโปรดปรานศิลปะมวยไทยมาก โดยพระองค์ทรงใช้พระนามแฝงและปลอม พระองค์เป็นสามัญชนไปแข่งขันชกมวยกับข้าราชการบริพารอยู่เนืองๆ สำหรับนายขนมต้มเป็นเชลยศึกที่ถูกกวาดต้อนไปอยู่พม่าสมัยกรุงศรีอยุธยา นายขนมต้มต่อสู้กับพม่าด้วยมือเปล่า และสามารถล้มพม่าได้ถึงเก้าสิบคน จนกษัตริย์พม่าเอ่ยชื่นชมว่า "มวยไทยนี้ พิษสงรอบตัว เพราะเหตุนี้จึงได้คิดที่จะเผยแพร่ศิลปะมวยไทยออกมาในรูปแบบของเกมนั่นเอง มวยไทยไกลก้องโลกนี้ เป็นเกมที่เหมาะกับผู้เล่นทุกวัย เพราะเนื้อเรื่องนี้มีการดำเนินเกมแบบหลายรูปแบบ ทั้งแบบเล่นภารกิจ หรือ เล่นแบบทั่ว ๆ ไป โดยการดำเนินเกมนั้น จะมีตัวละครให้เลือกเพื่อที่จะเข้าเล่นเกม ซึ่งตัวละครในแต่ละตัวจะไม่ซ้ำกัน และ ตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถในการออกท่าในการใช้แม่ไม้มวยไทยที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในขณะที่เล่นนั้น ตัวละครของเราจะต้องขึ้นสังเวียนหรือออกล่าเหล่ามอสเตอร์อันธพาลเพื่อเก็บค่าประสบการณ์ เมื่อค่าประสบการณ์มากขึ้นจะสามารถเพิ่มความสามารถแก่ตัวละครของเราในด้านต่าง ๆ และเรายังสามารถออกหาเงินตามการขึ้นชกเพื่อล่าเงินตามสังเวียนต่าง ๆ ในแผนที่ได้ หรือ ในการออกล่า มอสเตอร์อันธพาลนั้นเมื่อเราจัดการกับมอสเตอร์เหล่านี้แล้วจะมีไอเทมตกหล่นให้เราเก็บ เราสามารถนำไอเทมเหล่านี้ขายได้ เรายังสามารถเข้าซื้อไอเทมเพื่ออับเกรดความสามารถของเราจากร้านขายไอเทมในเมืองได้ เกมนี้จะมีแผนที่ทั้งหมด 5 แผนที่ด้วยกัน ซึ่งแผนที่แรกจะเป็นแผนที่เมืองหลัก แผนที่ที่เหลือจะเป็นแผนที่ของเหล่ามอสเตอร์อันธพาล ที่ยากขึ้นไปแต่ละระดับตามความยากง่าย ทั้งนี้ยังมีภารกิจให้เราทำ ในแผนที่เมือง จะประกอบไปด้วยสังเวียน 2 สังเวียน ร้านขายเครื่องมือ และกองควบคุมอันธพาลแห่งเมือง ในสังเวียนนั้นสังเวียนแรกจะเป็นสังเวียนในการเข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มค่าประสบการณ์ในการเพิ่ม Lv และในสังเวียนที่สองจะเป็นสังเวียนที่ยากขึ้นคือจะเป็นสังเวียนของนักพนันที่จะเข้ามาพนันกันเพื่อดวลกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ผู้ที่จะขึ้นสังเวียนคือตัวละครของเราและตัวละครจากคอมนั่นเอง ในร้านขายไอเทมจะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างเช่น นวม กางเกง ผ้าพันข้อมือ ฟันยาง สนับข้อเท้า น้ำมันมวย ฯลฯ ในของกองควบคุมอันธพาลคือ เมื่อเราออกนอกเมืองไปยังแผนที่ของมอสเตอร์เหล่าอันธพาล เมื่อเราต่อสู้ชนะมอนสเตอร์แล้วมอนสเตอร์เหล่านี้จะตามเราเสมือนถูกจับกุมเราสามารถนำอันธพาลเหล่านี้ไปขึ้นค่าหัวยังกองควบคุมอันธพาลได้

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551