โครงการ เอเลเมน คอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติทัต เอกฉันทวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บำรุง แจ้งจิตร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโลกของอนาคตมีเหตุการณ์ที่โลกกำลังจะแตกสลายเพราะแกนกลางของโลกกำลังจะหยุดหมุนทำให้ สภาพแวดล้อมต่างแปรปวนไป จึงต้องรวบรวมวัตถุ 4 ชิ้นที่ถูกเรียกว่า Core ซึ่งเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็น Element Core ผู้เล่นจะต้องไปรวบรวมสิ่งเหล่านั้นมาให้ครบเพื่อนำมารวมกันแล้วทำให้แกนกลางของโลกไม่หยุดหมุน ในตัวเกมจะมีลักษณะเป็นด่านแบ่งเป็น4 ด่านดังนี้ ด่านที่ 1 มีลักษณะเป็นด่านที่ทะเลทรายเมื่อเดินไปบนทรายจะทำให้ความเร็วของเราช้าลง และ เมื่อเดินไปบางจุดจะมีก้อนหินขวางทางที่เราเดิน ต้องหาCore of Ground เพื่อมาหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ ด่านที่ 2 มีลักษณะเป็นด่านที่มีฝนกรดเมื่อโดนพลังเราลดลงเรื่อยๆซึ่งวิธีการที่จะหลบฝนนี้ได้นั้นเราจะต้องเก็บไอเทมในฉากซึ่งจะมี 2 แบบคือ รองเท้าทำให้วิ่งเร็วขึ้น บาร์เรียล้อมรอบตัวเราทำให้ไม่ได้รับความเสียหายจากฝนกรด เมื่อวิ่งไปสุดทางแล้วเราจะเข้ามาในร่มทำให้พลังเราหยุดลดลงแต่การที่เราจะวิ่งมาสุดทางนั้นจะมีแอ่งน้ำมาขวางทางทำให้เราเดินช้าลง ต้องหา Core of Aqua เพื่อมาหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ ด่านที่ 3 มีลักษณะเป็นด่านที่มีลมพายุพัดอยู่เป็นระยะๆซึ่งเมื่อโดนลมนี้แล้วเราจะถอยหลังไปไกลมากโดยมีวิธีการหลบคือเราต้องหาที่กำบังจากลมนี้ ต้องหา Core of Wind เพื่อมาหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ ด่านที่ 4 มีลักษณะเป็นด่านที่มีแต่ก้อนหินที่หล่นลงมาจากภูเขาไฟซึ่งเมื่อโดนก้อนหินเหล่านี้แล้วจะทำให้พลังของเราลดลงไปซึ่งการจะหลบก้อนหินพวกนี้ได้นั้นเราจะต้องเดินหลบให้พ้นเท่านั้น ต้องหา Core of Fire เพื่อมาหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ โดยจะมีเราพลังชีวิตและจำกัดเวลาในแต่ละด่านและเมื่อไปถึงฉากท้ายสุดของด่านเราก็จะได้ Core ของธาตุต่างๆ 1 ชิ้น แต่กอนที่เราจะได้ Core มานั้นเราจะต้องสู้กับหัวหน้าของด่านนั้นเสียก่อนเกมจะจบเมื่อCore ชิ้นสุดท้ายมาแล้วรวมเป็น Element Core In the future, the world is going to be broken and dispersed because the core of world will be stopped cycling. It will make the changeable environment. We must collect for four materials, are called “core” into “Element Core”. Substance at last. The players have to collect for these four pieces of elements to stop this phenomenon. It composes of four accesses The firsts access is the desert. When you walk on the desert, you will be slowdown and lost your energy. On the way, there are many stones to obstruct you approaching to the destination. You have to search for the “Core of Ground” in order to stop this changeable action. The second, It composes of “the acid rain ”. When you touched it, you energy will be decreased gradually. The way to avoid it, is to keep for the item within the scene. There are two items, those are speedy shoes and the barriers which are around ourselves to protect us from damage of acid rain. When never we hare already run away from the acid rain, we will be under the shadow that able to decrease your power again. Moreover .there are many puddles to obstruct you and make you walk slow down. You must search for “Core of Aqua” to stop this change us soon as you can. The third access, it is the storm. It blows heavily. Continuously. That make you move backwards for a long way. To avoid this damage you must search for the shelter, is called “Core of Wind” to halt this change The last access is full of the stone, which fell down from the volcano. When never the stones touched you, it means that your energy will be decreased continually escape it nearly. You must find “Core of Fire” to stop this change able damage. For all accesses, we give you the limited time and powerful life for passing each access, you will get the core form each access. After that , you have to fight against the head of each access. to get the last core Finally you must collect all of core in to the Element Core at last