โครงการ อัศวินน้อยปราบมลภาวะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วงศธร ไพศาลรุ่งพนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บำรุง แจ้งจิตร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นเกมส์ที่ส่งเสริมให้ผู้เล่นรู้จักการจัดการเกี่ยวกับมลภาวะต่าง ๆ โดยใช้การพิมพ์ เริ่มเกมส์ผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครจากตัวเลือก 3 ตัวจากนั้นจึงเริ่มเกมส์โดยแบ่งเป็น3 ด่าน ด่านที่ 1 จะเป็นการปราบปีศาจวิทยุซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทางเสียงรบกวน ผู้เล่นต้องพิมพ์คำที่ปรากฏให้ทัน การจะผ่านด่านจะต้องพิมพ์ให้ได้ 5 คำ หากพิมพ์ไม่ทันปีศาจวิทยุจะเร่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ โดยเมื่อเสียงเกินระดับที่กำหนดจะทำให้ผู้เล่นแพ้ในด่านนั้นแล้วกลับไปเริ่มเล่นใหม่ ด่านที่ 2 จะเป็นการปราบปีศาจ CO2 ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ พิมพ์คำให้ได้ 5 คำ หากพิมพ์ไม่ทันปีศาจ CO2 จะปล่อยควันพิษมาทำให้อากาศที่ใช้หายใจลดลง หากอากาศที่ใช้หายใจลดลงหมดจะทำให้ผู้เล่นแพ้ต้องกลับไปเริ่มเล่นที่ด่านที่ 2 ใหม่ ด่านที่ 3 จะเป็นการปราบปีศาจขยะ ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทางด้านกลิ่น ผู้เล่นต้องพิมพ์ให้ได้ 5 คำ หากผู้เล่นพิมพ์ไม่สำเร็จ ปีศาจขยะจะขว้างขยะต่างๆมาที่ผู้เล่น หากขยะที่ปีศาจขว้างมาสูงจนท่วมตัวผู้เล่นจะทำให้ผู้เล่นเป็นฝ่ายแพ้แล้วต้องกลับไปเริ่มเล่นในด่านนี้ใหม่ เมื่อผู้เล่นทำภารกิจทั้งสามด่านสำเร็จจะได้รับตำแหน่งอัศวินผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก This game is the improvement learner to manage about pollutions by the typing. The starting to play game the player have to play all 3 stations and choose the three players. The first station; to kill the monster from radio it make voice pollution. The player have to type quickly if can type 15 words can pass this station , if the player can not type the monster will increase the volume of radio louder and louder. Finally the noise over rating the player had lost and start again. The second station; to kill the monster CO2 it make air pollution. The player have to type quickly if can type 20 words can pass this station , if the player can not type the monster will make more smoke pollute , this time no air for breathing after that lost and start station 2 again. The third station ; to kill the monster who make smelly pollution. The player have to type quickly if can type 20 words can pass this station , if the player can not type the monster will throw the rubbishes to the player more and more. At the finally the rubbishes cover the player lost and start again for the third station. When the player can win all station the player will get the reward to be the hero of person who safe guard the world.