ผจญภัยไปกับ Flash Advenger go to flash

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกศรินทร์ วัชรพงษ์

  • สุกัญญา สวัสดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นที พันธุ์ภักดีวงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรม Flash นี้สามารถทำได้หลายรูปแบบและขั้นซึ่งเรายกตัวอย่างความบันเทิงในรูปแบบหนึ่งซึ่งเป้นนาฬิกาอะนาล๊อกซึ่งใช้ควบคู่ไปกับการแสดงเวลาในการทำเกมส์หรือการจำกัดเวลาในการเล่นเกมส์หรือใช้เพื่อตั้งเวลาในการแทรกโปรแกรมซึ่งมันจะแตกต่างจากนาฬิกาต่างๆซึ่งมันจะเป็นนาฬิกาที่มีรูปแบบแตกต่างจาก่อนๆที่เป็นเพียงแค่ตัวเลขอย่างเดียวเราจึงใช้ตัวการ์ตูนแอนนิเมชั่นมาทรอดแทรกลงไปให้ดูน่าเล่นขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นิยมนำนาฬิกาอะนาล็อกนี้ไปใช้ในการเริ่มต้นการเล่นเกมและอาจจะกำหนดการหมดเวลาของแต่ละเกมส์ได้อีกด้วย