ผจญภัยในแดนอาถรรพ์ The Adventure of magic land

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุรชัย พระเวก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บำรุง แจ้งจิตร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นเกมส์ที่ผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทเป็นพี่ชายที่จะไปตามน้องสาวกลับคืนมาจากการลักพาตัว ของ 4 เทพปีศาจ โดยเป็นเกมส์ที่ส่งเสริมให้ผู้เล่นรู้จักคำราชาศัพท์ในหมวดต่างๆ โดยจะใช้การพิมพ์ โดยเกมส์แบ่งออกเป็น 3 ด่าน โดยในด่านจะมีการกำหนดเวลาไว้ 30 นาที ด่านที่ 1 จะเป็นด่านป่ามรณะมีหัวหน้าเป็นเทพวารีผู้เล่น ผู้เล่นต้องเก็บไอเท็ม 5 อัน การเก็บไอเทมผู้เล่นต้องพิมพ์คำศัพท์ให้ถูกต้องจำนวน 2 คำ จากทั้งหมด 5 คำถ้าผิดไม่ได้ตามที่กำหนดไอเทมจะหายไป ผู้เล่นต้องสะสมไอเทมให้ได้ 3 ไอเทม จึงจะไปต่อสู้กับหัวหน้าโดยใช้คีย์บอร์ดควบคุมการต่อสู้ เมื่อชนะได้รับลูกแก้วน้ำเพื่อผ่านไปยังด่านต่อไป ด่านที่ 2 จะเป็นด่านป่าหิมะซึ่งหัวหน้าเป็นเทพน้ำแข็งซึ่งเป็นการพิมพ์คำราชาศัพท์หมวดกริยา โดยผู้เล่นต้องเก็บไอเทมเหมือนด่านที่ 1 เมื่อชนะหัวหน้าจะได้รับลูกแก้วน้ำแข็ง ด่านที่ 3 จะเป็นด่านปราสาทซึ่งน้องสาวเราอยู่ในปราสาทแห่งนี้โดย หัวหน้าเป็นเทพแห่งความตาย เป็นการพิมพ์คำราชาศัพท์หมวดขัตติยตระกูล ผู้เล่นจะต้องสะสมไอเท็ม 3 ไอเท็ม เพื่อไปต่อสู้กับหัวหน้าเมื่อต่อสู่ชนะได้รับลูกแก้วแห่งความมืด เพื่อนำลูกแก้วทั้ง 3 ไปเปิดประตูเพื่อช่วยเหลือน้องสาว เกมจบเมื่อช่วยน้องสาวได้ ถ้าผู้เล่นแพ้หัวหน้าต้องกับไปเริ่มต้นเล่นในแต่ละด่านใหม่ This game players must play in elder brother character to help his sister from kidnap of Dark Master .this game supports players to royal language in many groups .It has 3 stage .Players have time 30 minutes each one stage. First stage is about forest of the death and has Monster of water as the boss of this stage .This stage player must collect 5 items .If you want one item you must get right answer 2 two words from five words .If you wrong answer item will lost ,you must received 3 items and you can go to fight with boss . if you win you'll get the crystal of water and you'll pass this stage. Second stage, this stage's about snow's forest and has ice's angle as boss of this stage .This stage's event about verbs ,collect items same as first stage and challenge with boss .If you wind you'll get crystal of ice and you'll pass this stage. Last stage has a castle your sister's in this castle , this stage has death's angle .This stage's event about royal language in group royal dynasty .You must collect three items to challege with big boss .If you win you'll get the crystal of darkness .You bring three glass ball to open the door to help your sister .The game was end ,if you can help your sister .If you lose you'll restart new game.