เศรษฐีน้อยMillionaire Baby

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อมรา อับดุลเลาะ

  • วันวิสา แพรแก้ว

  • สุนิศา ถัดหลาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อดิศักดิ์ สะท้านธรนิล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันเรามักจะได้เห็นคนที่เล่นเกมส์ในเวลาที่ว่างเป็นส่วนมาก แต่ส่วนใหญ่เนื้อหาของเกมส์ที่เล่นจะไม่ได้มีประโยชน์มากนัก ส่วนมากมักจะเป็นเกมส์ที่เน้นการต่อสู้ และความรุนแรงเป็นหลัก เพราะเหตุนี้พวกเราจึงได้คิดที่จะสร้างและพัฒนาเกมส์ที่เน้นให้ความรู้ไปในตัว ผู้เล่นจะได้รับความรู้จากคำถามในหมวด ต่าง ๆ ของเกมส์เรา เกมส์เศรษฐีน้อยเป็นเกมส์ประเภทการแข่งขันตอบปัญาหาที่ผสมผสานกันระหว่างเนื้อหาความรู้ในหมวดต่างๆ และความสนุกสนานเพลิดเพลินปนสาระเข้าด้วยกัน โดยเนื้อหาของเกมส์จะเป็นแนวคล้ายๆเกมส์โชว์ที่สอดแทรกความรู้ลงไปด้วย คณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะสร้างโปรแกรมเกมส์เศรษฐีน้อยขึ้นมาเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบการเล่นอยู่แล้วได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้รับความรู้ในระหว่างเล่นเกมส์เพิ่มเติมเพราะในบางครั้งผู้เล่นอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน