เกมส์ไอศกรีม ไฮเทค Hi-Tech Ice-cream game

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มีนา คงยา

  • นิชารัศมิ์ เหลืองวิวาย

  • กุลธิดา ไวยมาลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มานิตา ตระกูลแสนศิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้มีเกมส์ออนไลน์มากมายที่ให้คุณประโยชน์และโทษในส่วนของประโยชน์จะให้ความผ่อนคลายแก่ผู้เล่น ทำให้ผู้เล่นได้พักผ่อน ส่วนของโทษนั้นในบางเกมส์อาจจะทำให้ผู้เล่นเครียด และอาจทำตามได้ อย่างเช่น เกมส์ขโมยรถในเกมส์ออนไลน์ ฆาตกรรม คิดอยากจะทำตามเนื่องจากเห็นว่าการฆ่าคนมันทำได้ง่ายมาก แต่ในเกมส์ที่ได้จัดทำขึ้นนั้นเป็นเกมส์ที่ให้ผู้เล่นได้ใช้จินตนาการ ได้คิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ และนำออกมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อย่างเช่นการคิดในการเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง บริหารอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ