โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพัดลมไขลาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนตรี ลุงคะ

  • สายพิณ ขันแก้ว

  • อัญชลี บุญมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิชัย ขันโท

  • สุนันทา นวรัตนารมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชัยมงคลพิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นาฬิกา

  • พัดลม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำนาฬิกาที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ คีมตัดลวด , ลวด , กาว , ลานนาฬิกา และพัดลมตั้งโต๊ะ วิธีทำการทดลองคือ ออกแบบและติดตั้งใบพัดประกอบติดกับลานนาฬิกาแล้วนำพัดลมมาถอดเครื่องภายในออก นำนาฬิกาที่ประกอบไว้มาใส่แทนมอเตอร์แล้วหาลวดมัดจากนั้นทำการใส่ใบพัดและครอบหน้าปิดพัดลมให้เรียบร้อย จากนั้นทำการบิดลานนาฬิกาแล้วสังเกตความแรงของลมและจำนวนรอบที่หมุน ผลการทดลองพบว่า สามารถนำมาใช้แทนพัดลมได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งพัดลมไขลานที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มีความเร็วลมสูงสุดเท่ากับเกียร์ 1 ของพัดลมตั้งโต๊ะทั่วไป และความแรงกับความเร็วของลมจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปและหยุดในที่สุด เมื่อไขลานจนสุดลานพัดลมจะหมุนได้นาน 30 นาที ทำให้ประหยัดเงินได้วันละ 2 หน่วยค่าไฟ