โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสูบน้ำขึ้นที่สูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนกร หนูเสริม

  • วิวัฒน์ บุญสมพงษ์

  • ศิริศักดิ์ เบ้าคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องสูบน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์ของการประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำขึ้นที่สูงเพื่อสูบน้ำใช้ในยามที่ไฟฟ้าดับ ซึ่งมีขั้นตอนการประดิษฐ์ คือ นำท่อ PVC ขนาด ¾ นิ้วมาต่อเข้ากับฝาปิดที่ด้านบนเพื่อที่จะใส่จุกลมจีกรยาน นำข้อต่อ 3 ทางเกลียวในต่อเข้ากับที่วัดลม นำข้อต่อ ¾ นิ้ว 4 ทางแนวตั้งมาต่อเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดจำนวน 4 อัน และต่อเข้ากับขวดน้ำอัดลมขนาด 1.25 ลิตร จำนวน 6 ใบ และต่อเข้ากับข้อต่า 4 ทางแนวนอนปิดฝาปิดทั้ง 2 ด้านและต่อวาล์ว เปิด-ปิด ที่ท้ายสุดของที่เก็บลมนำสายยางต่อเข้ากับหางปลาไหลเพื่อต่อเข้ากับถังเก็บน้ำ เจาะรูที่ฝาถัง และตรงข้ามกับฝาถังด้านบน