โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องFUTURE PHONE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพร ต๊ะวิชัย

  • ศิริรัตน์ กุลไทย

  • อลงกรณ์ อังคุณากรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุเทพ อิทรวิชัย

  • อดิสร มณีศิริ

  • อมร สุขจำรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์