โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโซดาปิ้งขนมปังกำจัดฟอร์มาลิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐา พรชัยนันท์

  • ณัฐูธิดา ศรีเกื้อ

  • ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชนก อมรินทร์รัตน์

  • ฝนแก้ว วิเศษสุนทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหอวัง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์