โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสูตรอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของชวนชมพันธุ์ฮอลแลนด์ในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนัดดา มิตะมา

  • ปภาณิน มิตะมา

  • อัญชิสา หลายประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชวนชมการเจริญเติบโต

  • ชวนชมการเพาะพันธุ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเพิ่มน้ำมะพร้าวอ่อน หรือน้ำกล้วยหอม หรือน้ำมะเขือเทศ หรือน้ำถั่วงอกในปริมาณ 15 มิลลิลิตรในวุ้นอาหารดัดแปลง โดยนำเมล็ดชวนชม พันธุ์ฮอลแลนด์ นำไปเลี้ยงในสภาพซึ่งมีแสง หลังจากเพาะเลี้ยง 1 เดือน พบว่า ต้นอ่อนในอาหารที่เพิ่มน้ำมะพร้าวอ่อน มีการเจริญเติบโตและพัฒนาได้ดีกว่าสูตรอาหารที่เติม น้ำกล้วยหอม หรือน้ำมะเขือเทศ หรือน้ำถั่วงอก