โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ทำลวดลายหมึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญาวีร์ สุวรรณฤทธิ์

  • บุญจิรา แก้วบ้านตรุด

  • เกษราภรณ์ เพชรอาวุธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • อุปกรณ์ทำลวดลายหมึก การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อลดระยะเวลาในการทำลวดลายหมึกลดอุบัติเหตุจากการใช้มีดกรีดและให้เนื้อหมึกมีลวดลายที่สวยงามกว่าการใช้มีดกรีดโดยทั่วไป ซึ่งจะเปลืองเวลาและลวดลายของหมึกไม่สวยพอตามความต้องการ ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น การใช้แรงกดทับที่ไม่เท่ากัน การเว้นระยะห่างไม่เท่ากัน เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ทำลวดลายหมึกชิ้นนี้จะทำให้ประหยัดเวลาในการทำลวดลายหมึกน้อยลง ลดอุบัติเหตุจากการใช้มีดกรีดและได้ลวดลายหมึกที่สวยงาม จากการศึกษาพบว่าอุปกรณ์ทำลวดลายหมึกนี้ ทำงานได้โดยอาสศัยแรงคนน้อยมาก และจากการทดลองใช้อุปกรณ์ทำลวดลายหมึก เมื่อกำหนดเวลาเท่ากันจะพบว่าได้หมึกมีลวดลายที่สวยงามกว่าการใช้มีดกรีด และได้จำนวนของหมึกมากกว่า อุปกรณ์ทำลวดลายหมึกทำให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจในการใช้งานในระดับปานกลางถึงมากที่สุดโดยพบว่าช่วยลดระยะเวลาในการทำลวดลายหมึกและได้ลวดลายหมึกที่สวยงาม