โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งประดิษฐ์เครื่อง Micro Water

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลกณิชย์ คล้ายอุดม

  • จิติอาภา อมตเวทย์

  • ภาคย์ มานะกุล

  • เบน กำภู ณ อยุทยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรพต คล้ายอุดม

  • ประเสริฐ สุทธิรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • ไมโครวอเตอร์ การเขียนโปรแกรม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทให้ชีวิตประจำวันของเราอย่างมากขึ้น โดยที่บางครั้งนั้นเรานั้นยังไม่ทราบว่าสิ่งที่เราใช้อำนวยความสะดวกเช่น เครื่องแจกบัตรคิวที่ธนาคาร เครื่องส่งของทางท่อลม, เครื่องนับธนบัตร,เครื่องนับเม็ดยา,ไฟเขียวไฟแดงตามสี่แยก ฯลฯ คือเทคโนโลยี Micro Controller ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้มีมานานกว่า 10 ปี แล้วแต่ความรู้ทางด้านนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายกับผู้คนทั่วไปทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีน้อยมาก ซึ่งทางทีมงานได้ตระหนักถึงการที่จะต้องก้าวตามเทคโนโลยี และเพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ความสนใจทางด้าน Micro Controller ให้เป็นที่รู้จักกับผู้คนทั่วไปมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ มาใช้งานได้จริง ทางทีมงานจึง ตัดสินใจที่จะค้นคว้าหาความรู้ ด้าน Micro Controller เพื่อที่จะนำสร้างโครงงาน ซึ่งก็ได้สร้างเครื่อง Micro Water โดยใช้ Micro Controller เป็นตัวควบคุมขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้แก่ผู้ที่สนใจ ในการนำไปพัฒนาและนำใช้งานจริง ต่อไป