โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องลับมีดกรีดยางพาราอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คริตศา ศรีสุขใส

  • สุชาดา ขันหะ

  • อิสราพงศ์ กิจรุ่งวัฒนากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกให้กับชาวสวนยางพารา และเพื่อสำรวจความพึงพอใจจากผู้ทดลองใช้เครื่องลับมีดกรีดยางพาราอัตโนมัติ พบว่า เครื่องลับมีดกรีดยางพาราอัตโนมัติทำงานได้โดยการนำมีดกรีดยางไปวางไว้บนเครื่องลับมีดกรีดยาง แล้วเปิดสวิตซ์และตั้งเวลาที่เครื่องตั้งเวลาลับมีดตามความเหมาะสมของลักษณะของมีด หลังจากนั้นก็เปิดสายหยดน้ำเพื่อล้างมีดขณะลับ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรคกระดูกจากการนั่งลับมีดกรีดยางเวลานาน