โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องพ่นน้ำ พลังมอเตอร์ (Water sprayer Motor power)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สรวิชญ์ สมุทรไทย

  • สุชาวี มินทยัก

  • อัครินทร์ วิลัยรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดโพทะเล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มอเตอร์

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องพ่นน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการประดิษฐ์ “เครื่องพ่นน้ำ พลังมอเตอร์” เพื่อต้องการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการฉีดพ่นยา ปุ๋ยน้ำ น้ำหมักชีวภาพ และสามารถดับไฟได้ จากเครื่องฉีดพ่นยาแบบสูบมือธรรมดา พัฒนาเป็นแบบเครื่องฉีดพ่นแบบพลังมอเตอร์ (เครื่องพ่นน้ำ พลังมอเตอร์) โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนหรือท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตามแนวนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง คสช. โดยนำแนวคิดจากการทำงานของปั๊มน้ำขนาดใหญ่ เมื่อนำท่อมาต่อส่งให้ขนาดเล็กลงทำให้เกิดแรงดันเพิ่มขึ้น มาทำการดัดแปลงจากมอเตอร์ปั๊มส่งน้ำฉีดรถยนต์ขนาด 12 โวลต์ ต่อเข้ากับถังน้ำและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์มีสวิทช์ควบคุมต่อสายท่อน้ำเข้ากับเครื่องพ่นแบบสูบมือ พบว่าเมื่อแบตเตอรี่หมดก็สามารถสูบใช้ได้ตามปกติทั่วไป [2 in 1 ในเครื่องเดียวกัน] แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องฉีดพ่นยาที่มีขายตามท้องตลาด จะมีสิ่งเด่นชัดมากที่สุดก็คือ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ใช้น้ำมัน ราคาถูก ประหยัดค่าใช้จ่าย น้ำหนักเบา ใช้งานได้จริงและสามารถตัดปัญหาการใช้แรงงานคน สะดวกในการพกพา เหมาะกับครอบครัว ชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรม