โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการขจัดมลพิษตามรอยเท้าพ่อ = Father’s footstep pollution

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทรา ปานบน

  • สรินยา พันธ์สายออ

  • เจนจิรา ศรีราชพนมปาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดโพทะเล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการประดิษฐ์ “การขจัดมลพิษตามรอยเท้าพ่อ” พบว่าถ้านำใบพัดลม 12v ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหรือใบพัดลมที่มีขนาดใหญ่จะสามารถเป่าหรือมีแรงลมมากกว่าใบพัดลมที่มีขนาดเล็ก สามารถช่วยดูดหมอกควัน จากการเผาไหม้ได้ รวมทั้งสามารถดูดไอร้อนและกลิ่นเหม็นต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางไฟฟ้าได้ รวมทั้งฝุ่นละอองที่กระจายที่ล่องลอยออกมาได้ดี เมื่อไอร้อน ควัน ฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็นต่างๆ ได้เข้ากระบวนการของระบบการบำบัดหรือกรองของเสีย ซึ่งจะมีน้ำเป็นตัวละลายสิ่งที่ปนเปื้อนและลดอุณหภูมิเป็นอันดับแรก โดยจะมีปั๊มน้ำขนาดเล็ก 12v เป็นตัวช่วยให้มีการไหลเวียนของน้ำตลอดเวลา หลังจากนั้นจะผ่านการกรองหรือขจัดของเสียอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในครัวเรือน ได้แก่ ผงถ่าน(ช่วยดูดสีและกลิ่น) หินซีโอไลท์(มีรูพรุนมหาศาล ดูดซับ ไอออนต่างๆ แม้แต่ คลอรีน หรือ ยาปฏิชีวนะได้ดี) ไบโอบอล(ช่วยแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน) ชั้นตะแกรงจากวัสดุธรรมชาติ(ช่วยคัดแยก เศษอาหารหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่มีขนาดใหญ่ปนเปื้อนมากับน้ำ) สมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยต่างๆ(ช่วยในการดับกลิ่น ขับไล่แมลง ทำให้อากาศหอม สดชื่น ก่อนที่อากาศต่างๆจะไหลผ่านสู้ภายนอก) ทราย ก้อนกรวด และสำลี เส้นใยสังเคราะห์ เป็นตัวการสำคัญในการกรองปริมาณของสิ่งเจือปนให้ลดน้อยลงหรือให้หมดไป ดังนั้นจึงทำให้น้ำที่สกปรก จากแหล่งต่างๆ เช่น บ่อเลี้ยงปลา น้ำทิ้งที่จากครัวเรือน น้ำทิ้งจากโรงงาน เป็นต้น เป็นน้ำที่สะอาดและไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยครั้ง ที่สำคัญช่วยดูดและกรองอากาศประเภทหมอกควัน ฝุ่นละออง ไอร้อน กลิ่นเหม็น ให้มีปริมาณลดน้อยลงหรือหมดไป โดยในการปล่อยอากาศมาสู่ด้านนอก จะผ่านกรองด้วยสมุนไพรต่างๆ ทำให้อากาศบริสุทธิ์ หอม สดชื่น ทำให้ร่างการแข็งแรง ปลอดภัยจากมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ในสถานที่เดียวกันหรืออาศัยอยู่บนโลกใบนี้