โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสำรวจหินบริเวณเนินเขาคูหา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลทิพย์ แทนบุญ

  • สุภาณี นวลสงฆ์

  • อัญชลี รินทร์สกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองแดนวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเนินเขาคูหาเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลก ทำการศึกษาทั้ง 10 จุด พบว่ามีเศษของแข็งขนาดต่างๆ รวมตัวกันเป็นหิน หินที่เป็นองค์ประกอบของเนินเขาจัดเป็นตะกอนขนาดต่างๆ สีของหินแต่ละจุดจะไม่เหมือนกัน หินบริเวณเนินเขาคูหาจัดเป็นประเภทหินตะกอนชนิดกรวดมน และหินทราย หินทรายจะมีสีน้ำตาลแดง สีเทา และสีน้ำตาลแกมเทา