โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของกระทิงเขาแผงม้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภานุวัฒน์ ฝากญาติ

  • อรรถพล เปาอินทร์

  • อุดมศักดิ์ ภาคศัพท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์