โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบพืชที่มีสมบัติในการลดระดับน้ำตาลกลูโคส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตติยาภรณ์ เกตุเงิน

  • นิตยา เกตุเงิน

  • นิภาพร แดงมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กลูโคส น้ำตาล

  • พืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเปรียบเทียบผลไม้ และพืชสมุนไพรที่มีสมบัติในการลดระดับน้ำตาลกลูโคส โดยทดสอบจากผลไม้ในท้องถิ่น คือ ชมพู่, ลูกหว้า, มังคุด, แตงโม, น้อยหน่า, ส้ม, น้ำมะพร้าว, ตะขบ และมะไฟ ทดสอบจากสมุนไพรในท้องถิ่น คือ โด่ไม่รู้ล้ม, อ้อยสามสวน, เถาวัลย์เปรียง, ม้ากระทืบโรง, กำแพงเจ็ดชั้น, เถาวัลย์หลง และเครืองูเห่า นำผลไม้แต่ละชนิดมาคั้นให้ได้น้ำ และนำสมุนไพรแต่ละชนิดมาต้มในน้ำเดือด 100 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที แล้วนำน้ำที่ได้จากการต้มสมุนไพร และน้ำคั้นจากผลไม้ ไปทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกส์ จากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือด 100 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที ตั้งทิ้งไว้เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดขึ้น กับสีของสารละลายที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างยาลดเบาหวานกับเบเนดิกส์ พบว่า ชมพู่เป็นผลไม้ที่สามารถลดระดับน้ำตาลกลูโคสได้ดีที่สุด โดยมีสีหลักการต้มใกล้เคียงกับสีของสารละลายที่เกิดยาลดเบาหวาน ซึ่งปริมาณน้ำคั้นจากชมพู่ที่พอเหมาะต่อการลดระดับน้ำตาลกลูโคสคือ 2.5 cc. และจะทำปฏิกิริยาได้ดีในช่วงชั่วโมงที่ 2 หลังจากทำการทดลอง และพบว่าสมุนไพรทุกชนิดที่นำมาทำการทดลองนั้นสามารถลดระดับน้ำตาลกลูโคสได้ดีเช่นกัน