โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกไข่

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาการทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกไข่ เนื่องมาจากปัจจุบันมีการนำไข่มาทำอาหารต่างๆเช่น ผัดไท หอยทอด บัวลอย ฝอยทอง ฯลฯ จึงทำให้มีเปลือกไข่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดขยะมูลฝอย สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จึงนำเปลือกไข่มาศึกษา เพื่อทำศึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นแจกันดอกไม้ ดอกไม้ ของชำร่วยต่างๆ โดยการศึกษาลักษณะของเปลือกไข่เป็ด เปลือกไข่ไก่ และเปลือกไข่นกกระทา เรื่องสีของเปลือกไข่ ผิวเปลือกไข่ ความแข็งแรงของเปลือกไข่ และสีผง การศึกษาอัตราส่วนและชนิดของตัวประสาน ศึกษาชนิดของสีที่ใช้ผสมกับเปลือกไข่ที่ทำให้เปลือกไข่มีคุณค่ามากขึ้น ผลปรากฏว่า สีของไข่เป็ด สีผงมีสีขาวและผิวมันเรียบ ลักษณะหนาและแข็งกว่า เปลือกไข่ไก่และไข่นกกระทา ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์เปลือกไข่ไก่ขณะปั้นมีลักษณะอ่อนนุ่มไม่ติดมือ หลังปั้นแล้ว ผิวเรียบ สีไข่ไก่อ่อน เนื้อแน่น ไม่หดตัว ไม่มีรอยร้าว มีลักษณะการปั้นดีกว่าผลิตภัณฑ์เปลือกไข่เป็ดและผลิตภัณฑ์เปลือกไข่นกกระทา ตามลำดับ การลาเเทกซ์เป็นตัวประสานได้ดีกว่ากาวน้ำ แป้งเปียก ตามลำดับ และอัตรส่วนของเปลือกไข่ : กาวลาแทกซ์เท่ากับ 100 : 35 เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุด สีผสมอาหารที่ใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ของเปลือกไข่ ทำให้สีสวยสดกว่าสีโปสเตอร์ ส่วนสีโปสเตอร์ ใช้ทาบนผลิตภัณฑ์ของเปลือกไข่ สีติดดี มีสีสวยสม่ำเสมอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พลอยทิพย์ คุตปา

  • สมหมาย โกศลเกียรติสกุล

  • สิริพรรณ ไกรสุขุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรทิพย์ เอี่ยมภักดิ์

  • วิลาวัลย์ ภูชิวัฒนพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์