โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องงูเขียวม่านพระอินทร์มีอิทธิพลต่อสังคมมด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิชญ์ เอกประดิษฐ์

  • สมนึก สารวัตร์

  • สันติ ดาวดวงน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พนมศักดิ์ ณ หนองคาย

  • สมเกียรติ คงชนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะหัน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • งูเขียวม่านพระอินทร์

  • มด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งที่จะแสวงหาความรู้ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และหาวิธีการไล่มดโดยอาศัยสมดุลทางธรรมชาติ เนื่องจากมดบางชนิดมักก่อความรำคาญ บางชนิดทำให้เกิดความเสียหายต่อการเกษตร เกษตรกรจึงต้องใช้ยาฆ่าแมลงกำจัดมด ปีละ 80 ล้านลิตร ซึ่งมีผลทำให้เกิดมลภาวะ จากการทดลองนำงูเขียวม่านพระอินทร์ที่ตายแล้ว แต่ยังไม่เน่าเหม็นไปให้มดกินในระยะเวลา 7 วัน พบว่ามดที่มากินซากงูจะอพยพออกจากถิ่นเดิมโดยทิ้งรังให้ร้าง และบริเวณนั้นจะไม่มีมดเข้ามาอยู่อาศัยหรือทำรังอีกเลยตลอดระยะเวลา 4 เดือน ส่วนงูเขียวม่านพระอินทร์ที่ตายแล้วจนมีกลิ่นเน่าเหม็น มดจะไม่เข้ากินซากงู สำหรับการทดลองในมดแดงไฟพบว่าพฤติกรรมของมดแดงไฟหลังกินซากงูไปแล้ว 3 วัน มดจะออกจากรังมาจับคู่กัดกันตายประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของมดทั้งหมด และในวันที่ 6-7 ของการทดลองมดแดงไฟจะอพยพหายไปจนหมด