โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องพ่นเอนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสิทธิ์ สัจจวาที

  • อัธยา บุณยรัตเศรณี

  • อัศวิน สุขกฤต ผู้อำนวยการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การทำสวน

  • เกษตรกรรม

  • เครื่องจักรกลการเกษตร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องพ่นเอนกประสงค์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาตร์ที่ประยุกต์ความรู้จากวิทยากรท้องถิ่นและพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ดี มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้งานในงานเกษตรการใช้เครื่องพ่นเอนกประสงค์เครื่องนี้สามารถปรับระดับน้ำได้ และใช้ได้ทั้งในการฉีดตามแนวระนาบและแนวดิ่ง ขึ้นอยู่กับการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีความสะดวกในการนำไปใช้เพราะรูปทรงกระทัดรัด ทำง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะสามารถนำเอาวัสดุเหลือใช้หรือที่มีในท้องถิ่นมาทำได้ ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า ถ้าต้องการพ่นแบบระยะไกล ควรใช้การฉีดพ่นตามแนวดิ่ง 45 องศาแบบแรงฉีดตรงถ้าต้องการพ่นแบบกระจายควรใช้การฉีดพ่นตามแนวดิ่ง45 องศาแบบแรงฉีดฝอยและถ้าต้องการพ่นในระดับความสูงควรใช้การฉีดพ่นแนวดิ่ง45 องศาแบบแรงฉีดตรง และจากการสำรวจความนิยมใช้ของเกษตรพบว่าเกษตรส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องพ่นเอนกประสงค์เพราะราคาถูกกว่าเครื่องพ่นชนิดอื่น อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวกและยังทุ่นแรงเกษตรกรได้เป็นอย่างดี